CJENIK KOČNICA
Redni broj Šifra artikla Opis artikla Cijena*
1. TM70 Magnetski svitak 755,53 kn
2. TM80 Magnetski svitak 755,53 kn
3. TM90 Magnetski svitak 829,79 kn
4. TM100 Magnetski svitak 824,84 kn

*Cijene su bez PDV-a