CJENIK PREMATANJA ELEKTROMOTORA
Redni broj Snaga Prematanje*
1. 0,37kW       552,60 kn
2. 0,55kW       579,70 kn
3. 0,75kW       861,35 kn
4. 1,1kW       970,50 kn
5. 1,5kW    1.072,80 kn
6. 2,2kW    1.185,50 kn
7. 3kW    1.388,20 kn
8. 4kW    1.526,50 kn
9. 5,5kW    1.914,40 kn
10. 7,5kW    2.068,80 kn

*U cijene nije uključen PDV

Cijene se odnose na 2P i 4P motore (2840 i 1480 o/min)

Cijene su okvirne, a točna se cijena utvrđuje pregledavanjem motora pri zaprimanju i ne vrijede za hitna prematanja