CJENIK PREMATANJA ELEKTROMOTORA
Redni broj Snaga Prematanje* Zamjena ležajeva* Prematanje + zamjena ležajeva*
1. 0,37kW       558,96 kn                      76,00 kn                                                 634,96 kn
2. 0,55kW       587,12 kn                    100,00 kn                                                 687,12 kn
3. 0,75kW       870,36 kn                    100,00 kn                                                 970,36 kn
4. 1,1kW       986,40 kn                    121,00 kn                                             1.107,40 kn
5. 1,5kW    1.091,88 kn                    121,00 kn                                             1.212,88 kn
6. 2,2kW    1.212,00 kn                    154,00 kn                                             1.366,00 kn
7. 3kW    1.422,12 kn                    155,00 kn                                             1.577,12 kn
8. 4kW    1.563,60 kn                    186,00 kn                                             1.749,60 kn

*U cijene nije uključen PDV

Cijene se odnose na 2P i 4P motore (2840 i 1480 o/min)

Cijene su okvirne, a točna se cijena utvrđuje pregledavanjem motora pri zaprimanju i ne vrijede za hitna prematanja