Europska unija

Zajedno do fondova EU

www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Poduzeće RIMANIĆ d.o.o. započelo je provedbu EU projekta: “Kupnja strojeva za povećanje konkurentnosti poduzeća RIMANIĆ d.o.o.”

Na dan 12.12.2017. godine poduzeće Rimanić d.o.o. potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započelo s provedbom projekta “Kupnja strojeva za povećanje konkurentnosti poduzeća RIMANIĆ d.o.o.”. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Kao posljedica provedbe projekta “Kupnja strojeva za povećanje konkurentnosti poduzeća RIMANIĆ d.o.o.” biti će očuvana radna mjesta, porast novo zaposlenih, povećana proizvodnja i povećani prihod od prodaje MSP-a u razdoblju do 2021. godine.

 

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Kupnja strojeva za povećanje konkurentnosti poduzeća RIMANIĆ d.o.o.

Trajanje: 01.10.2017. – 01.04.2019.

Vrijednost projekta: 115.637,50HRK

EU sufinanciranje: 77.708,40HRK

Korisnik: RIMANIĆ d.o.o.

Opći cilj: Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti

Kontakt osoba: Sanja Kršanović

Specifični ciljevi: Očuvana radna mjesta, porast zapošljavanja, povećani prihod od prodaje, poboljšanje kvalitete, povećanje produktivnosti