-Tvrtka Rimanić d.o.o. je u postupku nabave stroja za ubacivanje namotaja u statorske utore, uz sufinanciranje EU. Taj će stroj omogućiti bržu i kvalitetniju uslugu prematanja elektromotora.

-Na video snimci u nastavku možete vidjeti postupak prematanja elektromotora uz pomoć takvog stroja.