CJENIK ELEKTROMOTORA
TROFAZNI MONOFAZNI
Redni broj Snaga/Polovi/Oblik Cijena* Snaga/Polovi/Oblik Cijena*
1. 0,37 KW/2P/B3 556,00 kn 0,55kW/2P/B3       642,96 kn
2. 0,37 KW/2P/B5 613,00 kn 1,1kW/2P/B3       881,28 kn
3. 0,37 KW/4P/B3 566,00 kn 2,2kW/2P/B3    1.224,00 kn
4. 0,37 KW/4P/B5 594,00 kn 0,37kW/4P/B3       674,88 kn
5. 0,55 KW/2P/B3 680,00 kn 0,75kW/4P/B3       898,56 kn
6. 0,55 KW/2P/B5 636,70 kn 1,5kW/4P/B3    1.304,64 kn
7. 0,55 KW/4P/B3 774,50 kn 2,2kW/4P/B3    1.632,00 kn
8. 0,55 KW/4P/B5 620,00 kn
9. 0,75 KW/2P/B3 660,00 kn
10. 0,75 KW/2P/B5 708,76 kn
11. 0,75 KW/4P/B3 767,44 kn
12. 0,75 KW/4P/B5 790,02 kn
13. 1,1 KW/2P/B3 808,07 kn
14. 1,1 KW/2P/B5 860,00 kn
15. 1,1 KW/4P/B3 925,45 kn
16. 1,1 KW/4P/B5 957,05 kn
17. 1,5 KW/2P/B3 920,93 kn
18. 1,5 KW/2P/B5 980,00 kn
19. 1,5 KW/4P/B3 1.038,31 kn
20. 1,5 KW/4P/B5 1.069,91 kn
21. 2,2 KW/2P/B3 1.036,45 kn
22. 2,2 KW/4P/B3 1.349,59 kn
23. 2,2 KW/2P/B5 1.080,00 kn
24. 2,2 KW/4P/B5 1.393,70 kn
25. 3 KW/2P/B3 1.410,00 kn
26. 3 KW/2P/B5 1.402,52 kn
27. 3 KW/4P/B3 1.473,09 kn
28. 3 KW/4P/B5 1.517,19 kn
29. 4 KW/2P/B3 1.640,00 kn
30. 4 KW/2P/B5 1.640,00 kn
31. 4 KW/4P/B3 1.852,38 kn
32. 4 KW/4P/B5 1.905,31 kn
33. 7,5KW/4P/B5 2.970,00 kn
34. 7,5KW/4P/B35 2.970,00 kn

Svi su motori dostupni i u izvedbi B14

*Cijene su bez PDV-a