CJENIK ELEKTROMOTORA
TROFAZNI MONOFAZNI
Redni broj Snaga/Polovi/Oblik Cijena* Snaga/Polovi/Oblik Cijena*
1. 0,37kW/2P/B3 556,00 kn 0,37kW/2P/B3 601,92 kn
2. 0,37kW/2P/B5 613,00 kn 0,37kW/4P/B3 674,88 kn
3. 0,37kW/4P/B3 566,00 kn 0,55kW/2P/B3 642,96 kn
4. 0,37kW/4P/B5 594,00 kn 0,55kW/4P/B3 842,40 kn
5. 0,55kW/2P/B3 680,00 kn 0,75kW/2P/B3 820,80 kn
6. 0,55kW/2P/B5 636,70 kn 0,75kW/4P/B3 898,56 kn
7. 0,55kW/4P/B3 774,50 kn 1,1kW/2P/B3 881,28 kn
8. 0,55kW/4P/B5 620,00 kn 1,1kW/4P/B3 1.149,12 kn
9. 0,75kW/2P/B3 660,00 kn 1,5kW/2P/B3 110,24 kn
10. 0,75kW/2P/B5 708,76 kn 1,5kW/4P/B3 1.304,64 kn
11. 0,75kW/4P/B3 767,44 kn 2,2kW/2P/B3 1.224,00 kn
12. 0,75kW/4P/B5 790,02 kn 2,2kW/4P/B3 1.632,00 kn
13. 1,1kW/2P/B3 808,07 kn 3kW/2P/B3 1.672,80 kn
14. 1,1kW/2P/B5 860,00 kn 3kW/4P/B3 1.811,52 kn
15. 1,1kW/4P/B3 925,45 kn
16. 1,1kW/4P/B5 957,05 kn
17. 1,5kW/2P/B3 920,93 kn
18. 1,5kW/2P/B5 980,00 kn
19. 1,5kW/4P/B3 1.038,31 kn
20. 1,5kW/4P/B5 1.069,91 kn
21. 2,2kW/2P/B3 1.036,45 kn
22. 2,2kW/4P/B3 1.349,59 kn
23. 2,2kW/2P/B5 1.080,00 kn
24. 2,2kW/4P/B5 1.393,70 kn
25. 3kW/2P/B3 1.410,00 kn
26. 3kW/2P/B5 1.402,52 kn
27. 3kW/4P/B3 1.473,09 kn
28. 3kW/4P/B5 1.517,19 kn
29. 4kW/2P/B3 1.640,00 kn
30. 4kW/2P/B5 1.640,00 kn
31. 4kW/4P/B3 1.852,38 kn
32. 4kW/4P/B5 1.905,31 kn
33. 5,5kW/2P/B3 2.361,39 kn
34. 5,5kW/2P/B5 2.407,36 kn
35. 5,5kW/4P/B3 2.407,36 kn
36. 5,5kW/4P/B5 2.474,23 kn
37. 7,5kW/2P/B3 2.587,08 kn
38. 7,5kW/2P/B5 2.637,23 kn
39. 7,5kW/4P/B3 2.800,23 kn
40. 7,5kW/4P/B5 2.875,46 kn

Svi B5 motori su dostupni i u izvedbi B14

*Cijene su bez PDV-a