CJENIK KONDENZATORA
R.br. Kapacitet [µf] Cijena*
1. 2.5µF                     9,30 kn
2. 4µF                     9,60 kn
3. 6µF                   10,20 kn
4. 8µF                   11,25 kn
5. 10µF                   12,45 kn
6. 12µF                   13,50 kn
7. 14µF                   13,80 kn
8. 16µF                   15,15 kn
9. 20µF                   16,20 kn
10. 25µF                   18,75 kn
11. 30µF                   19,80 kn
12. 35µF                   22,50 kn
13. 40µF                   23,85 kn
14. 45µF                   27,15 kn
15. 50µF                   28,20 kn
16. 55µF                   29,10 kn
17. 60µF                   33,45 kn
18. 65µF                   34,50 kn

*Cijene su bez PDV-a