CJENIK TERMOREGULATORA
Redni broj Artikl Oznaka Cijena*
1. termoregulator R38 HFRR 433,00
2. termoregulator K38 HCRR 630,00
3. termoregulator K38 HCOR 630,00
4. termoregulator K48 HCRR 764,00
5. termoregulator KR1 HCRR 906,00
6. termoregulator K32P HCRRRR 1164,00
7. termoregulator KX1 HCRR 980,00
8. digitalni brojač TC49 HCR 675,00
9. termostat Z31A HR 409,00
10. termostat E51A DNS 420,00

*Cijene su bez PDV-a